Komornik – co mu wolno, a czego nie wolno?

Uprawnienia komornika oraz to, co może zająć, spędza sen z powiek wielu zadłużonym. Widmo zablokowania konta bankowego i odcięcia od środków do życia czy zlicytowania majątku wygląda jak koniec naszego świata. Jak postępować w takiej sytuacji i jakie prawa ma dłużnik w czasie egzekucji komorniczej? I co najważniejsze, co wolno, a czego nie wolno komornikowi?

Uprawnienia komornika

Kiedy nasze długi zostaną zgłoszone do sądu i wierzyciel uzyska sądowe orzeczenie, umożliwiające mu odzyskanie swojej wierzytelności. A później uzyska również tytuł wykonawczy, możemy być pewni, że komornik zapuka do naszych drzwi. Niestety jest to funkcjonariusz publiczny, dysponujący szeregiem uprawnień, które pozwalają mocno zaingerować w nasze życie.

Przede wszystkim komornik na wniosek wierzyciela może podjąć się szukania majątku dłużnika. W takiej sytuacji ma prawo wejść na posesję i do domu dłużnika lub nawet przeszukać miejsce, w którym dłużnik przebywa – bez jego zgody. Wszystko w celu odnalezienia wartościowych rzeczy, które można by zlicytować na poczet długu. Co najważniejsze uprawnienia komornika sięgają tak daleko, że obejmują możliwość przeszukania dłużnika. Czyli komornik może sprawdzić, czy przypadkiem nie trzymamy czegoś wartościowego w kieszeni.

Komornik – co mu wolno, a czego nie wolno?

Co podlega zajęciu komorniczemu?

Egzekucja długu przez komornika obejmuje swoim zakresem cały majątek dłużnika z uwzględnieniem pewnych ograniczeń i odstąpień. Komornik może jednak zająć nie tylko rachunek bankowy, ale także ruchomości, czyli pojazdy – w tym samochody, motocykle, wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, sprzęt RTV/AGD oraz inne wartościowe przedmioty.

Warto przy tym zaznaczyć, że komornik może zająć również rzeczy, które są we władaniu dłużnika, co ma miejsce w sytuacji, kiedy dłużnik ma przy sobie coś lub korzysta z czegoś, co należy do kogoś innego. Dłużnik może jednak nakazać zrobienie wzmianki o tym fakcie w protokole zajęcia, a faktyczny właściciel może ubiegać się o odzyskanie przedmiotu. Jeśli oczywiście ma dowód na to, że jest jego właścicielem (np. fakturę).

Oprócz ruchomości komornik może zająć także nieruchomości, czyli domy, mieszkania, czy działki. Poza tym może egzekwować zwrot długu z innych źródeł, takich jak prawa majątkowe, lokaty, środki zgromadzone na koncie i dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia za pracę lub renty czy emerytury.

Czego komornik nie może zająć?

Pocieszające jest to, że komornik wszystkiego zająć nie może. Istnieje szereg przedmiotów codziennego użytku, które są wyłączone z egzekucji komorniczej. Są to głównie rzeczy niezbędne do życia, takie jak podstawowy sprzęt AGD (np. pralka, lodówka, płyta grzewcza, odkurzacz), pościel, ubranie, zapasy żywności czy opału umożliwiające przetrwanie dłużnika i jego rodziny przez miesiąc, narzędzia i urządzenia niezbędne do pracy (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych) i nauki itp.

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia (jeśli nie jest to egzekucja długów alimentacyjnych) wolną kwotą od zajęcia komorniczego jest minimalna pensja krajowa. Z renty lub emerytury dla roszczeń niealimentacyjnych, komornik może pobierać 25 procent świadczenia – w tym przypadku kwotą wolną od zajęcia jest 878,81 zł.

Jak widać, komornik nie może zająć wszystkiego, jednak jego uprawnienia są bardzo duże, a przeciwstawianie się nim może tylko pogorszyć sytuację dłużnika. Najprościej jest podjąć współpracę. A jeśli chcemy powstrzymać egzekucję, musimy zwrócić się z tym do wierzyciela.

Artykuł przygotowany we współpracy z komornik Otwock.