Dziedziczenie po rodzicach - co warto wiedzieć na ten temat?

Dziedziczenie po rodzicach może nastąpić zarówno na skutek testamentu jak i ustawowo zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Dziedziczenie po rodzicach – podstawowe informacje

Jeżeli zmarła osoba pozostawiła testament to jest to kluczowy dokument odnośnie spadku. Dziecko, które nie zostało wskazane w testamencie rodzica ma prawo ubiegać się o tak zwanych zachowek, pod warunkiem, że nie zostało ono w takim testamencie wydziedziczone. Warto przy tym zaznaczyć, że wydziedziczenie może być uznane za skuteczne tylko wtedy, kiedy zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 1008 Kodeksu Cywilnego. Często jednak dzieje się tak, że rodzic nie zostawia żadnego testamentu. Co wtedy? W takiej sytuacji majątek osoby zmarłej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jest dzielony na równe części pomiędzy dzieci i małżonka. Należy jednak zaznaczyć, że część, którą otrzymać ma małżonek nie może być niższa niż jena czwarta spadku.

Dziedziczenie po rodzicach - co warto wiedzieć na ten temat?

Jak przebiega dziedziczenie, gdy jedno z dzieci osoby zmarłej również już nie żyje?

Jeżeli jedno z dzieci spadkodawcy nie żyje kluczowe znaczenie ma to czy posiadało ono potomstwo. Jeżeli zmarły syn lub córka nie mieli swoich dzieci to nie są oni brani pod uwagę przy podziale spadku. Inaczej sytuacja wygląda jednak, gdy któreś z nieżyjących dzieci miało swoich potomków. Wówczas część spadku, która należałaby się jemu jest dzielona pomiędzy jego dzieci.

Jak uzyskać spadek? Kiedy możemy być zwolnieni z podatku od spadku?

Spadek po rodzicach można uzyskać na skutek przeprowadzenia postępowania sadowego o stwierdzenie nabycia spadku lub w wyniku notarialnego poświadczenia dziedziczenia. To właśnie te dokumenty są, bowiem potwierdzeniem dziedziczenia majątku. Warto również zaznaczyć, że aby uniknąć zapłaty podatku od spadku po rodzicach należy złożyć specjalny wniosek w Urzędzie Skarbowym. Czas, w jakim należy tego dokonać to 6 miesięcy od uprawomocnienia postanowienia sądowego czy od uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia.